0

พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

0

คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จะไปทำการแสดงที่บ้านเขาพระ ต.ตะปาน อ.พุนพิน  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560