ผดุงพงศ์

0

กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2562

0

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

           วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

0

โครงการป้องกันไข้เลือดออก และการกำจัดเหาในนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก จากยุงลายในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของร่างกายและการกำจัดเหาในนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบล ตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

0

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม

รงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โดยผู้อำนวยการพิศมัย จินดำ นำคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม โดยมีนางสารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นประธานในพิธี

0

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

“เนื่องด้วยวันที่พุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 คณะกิจการนักเรียนได้มีกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวขึ้นโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตังจำนวน 2 หมายเลข”

(เพิ่มเติม…)