0

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เผยแพร่ผลงาน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
0

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมผยแพร่ผลงาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
0

ประกาศจ้างครูปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

0

ประกาศจ้างครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

3

ปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู็สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2562

15

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

1

โครงการป้องกันไข้เลือดออก และการกำจัดเหาในนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก จากยุงลายในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของร่างกายและการกำจัดเหาในนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบล ตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

0

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม

รงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โดยผู้อำนวยการพิศมัย จินดำ นำคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม โดยมีนางสารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นประธานในพิธี

0

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

 

“เนื่องด้วยวันที่พุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 คณะกิจการนักเรียนได้มีกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวขึ้นโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตังจำนวน 2 หมายเลข”

(เพิ่มเติม…)

0

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง วันที่ 19 – 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒  อยู่ลำดับที่ 17 จากโรงเรียนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในระดับภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  72 โรง

ดูผลการแข่งขันของโรงเรียน ดูผลการแข่งขันภาพรวมของโรงเรียนเขตพื้นที่