กิจกรรม

0

กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2562

0

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

           วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

0

โครงการป้องกันไข้เลือดออก และการกำจัดเหาในนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก จากยุงลายในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของร่างกายและการกำจัดเหาในนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบล ตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

0

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม

รงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โดยผู้อำนวยการพิศมัย จินดำ นำคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพนิมิตวนาราม โดยมีนางสารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นประธานในพิธี

0

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

“เนื่องด้วยวันที่พุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 คณะกิจการนักเรียนได้มีกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวขึ้นโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตังจำนวน 2 หมายเลข”

(เพิ่มเติม…)

0

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง วันที่ 19 – 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒  อยู่ลำดับที่ 17 จากโรงเรียนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในระดับภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  72 โรง

ดูผลการแข่งขันของโรงเรียน ดูผลการแข่งขันภาพรวมของโรงเรียนเขตพื้นที่

0

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ทำผลงานได้ ลำดับที่ 3 ของเขต จาก 201 โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ เป็นตัวแทนเขตไประดับภาค 7 รายการ และรับเหรียญรางวัล 22 ทอง 15 เงิน 7 ทองแดง

ดูผลการแข่งขัน

0

จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมสามัคคีในชุมชนให้มากขึ้น

0

จัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน..(โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โมเดล)

0

พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560