ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง วันที่ 19 – 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒  อยู่ลำดับที่ 17 จากโรงเรียนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในระดับภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  72 โรง

ดูผลการแข่งขันของโรงเรียน ดูผลการแข่งขันภาพรวมของโรงเรียนเขตพื้นที่