แจ้งข่าวสาร

1

ข่าวสาร : ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล