ข่าวประชาสัมพันธ์

0

ข่าวสาร : ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
0

ประกาศ : จ้างครูปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

0

ประกาศ : จ้างครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย