พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

You may also like...