ปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู็สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2562

ผดุงพงศ์

อย่ารู้เลย

You may also like...