คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จะไปทำการแสดงที่บ้านเขาพระ ต.ตะปาน อ.พุนพิน  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560