กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

 

“เนื่องด้วยวันที่พุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 คณะกิจการนักเรียนได้มีกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวขึ้นโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตังจำนวน 2 หมายเลข”

ผดุงพงศ์

อย่ารู้เลย

You may also like...