แผนที่และที่ตั้ง

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 5  ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84130

เบอร์ติดต่อ

0812712102