ข่าวประชาสัมพันธ์ : แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com

ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้รู้จักกับ แพลตฟอร์ม #ไทยมีงานทำ
ซึ่ง เป็นเว็บไซต์หางานและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ

หากประชาชนคนใดสนใจ
สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

https://smartjob.doe.go.th/