ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรผู้บริหาร 081-2712102
Webmaster 093-7545472
E-mail : 1084640396@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :http://www.bhk.ac.th