ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดศาลา “ร่วมใจพัฒนา” โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมที่ปรึกษา