ข่าวประชาสัมพันธ์ : การตรวจสอบภายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565