ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ (มโนราห์)

 
 


หน้าแรก

คำชี้แจง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แบบทดสอบก่อนเรียน

ประวัติความเป็นมา

เครื่องแต่งกาย

เครื่องดนตรี
องค์ประกอบการแสดง
ท่ารำ
พิธีไหว้ครู
โอกาสที่แสดง
ชมวีดีทัศน์
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
ผู้จัดทำ/ที่ปรึกษา


วิกิพีเดีย (มโนราห์)

ประเพณีภาคใต้

ประเพณีไทยดอทคอม

 

สถิติผู้ใช้เว็บไซต์
 จอ 1,024x768 pixel

 

 


 

 

คลิ๊ก ชมวิดีทัศ

การออกพราน

 

ขับบทครูสอน

 

 

 

 
     

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2