ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ (มโนราห์)

 
 


หน้าแรก

คำชี้แจง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แบบทดสอบก่อนเรียน

ประวัติความเป็นมา

เครื่องแต่งกาย

เครื่องดนตรี
องค์ประกอบการแสดง
ท่ารำ
พิธีไหว้ครู
โอกาสที่แสดง
ชมวีดีทัศน์
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
ผู้จัดทำ/ที่ปรึกษา


ิกิพิเดีย (มโนราห์)

ประเพณีภาคใต้

ประเพณีดอทคอม

 

 

สถิติผู้ใช้เว็บไซต์
 จอ 1,024x768 pixel
ศิลปะพื้นเมืองภาคใต้เรียกว่า " โนรา "

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

       คำว่า มโนราห์ หรือ โนรา นั้น เป็นคำที่เกิด ขึ้นมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการนำเอา เรื่อง พระสุธน-มโนราห์ มาแสดงเป็นละครชาตรี จึงมีคำเรียกว่า โนรา หรือ มโนห์รา (เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้) เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมานาน และนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรำ บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม
 

 
     

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาานี 84130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2